Naslovna | Ilustracije | Brendiranje | Tutorijali | Tipografija | Prijatelji sajta | Bio | Kontakt | Arhiva
FacebookGoogle +Twitter
 
 

 

Ryan Hembree

"Postoje tri crte ličnosti koje grafički dizajner treba da poseduje: strast, istrajnost i profesinoalizam. Strast je osobina koja pokreće i održava želju za stvaranjem i ona predstavlja razlog zbog kojeg ujutru ustajemo i idemo na posao. Drugačije rečeno, volite to što radite. Da bi istrajao, čovek mora da prevaziđe mnoge prepreke i iskušenja - kao dizajneri, suočavamo se sa ovim zadatkom iz dana u dan. Neće svaki dizajnirani projekat imati kvalitet z portfolio ili dobiti pohvale od kolega, međutim, ako nastavimo da zadovoljavamo potrebe svojih klijenata, bez obzira na to koliko prizemno one izgledaju, uslediće veći i privlačniji projekti.

Najvažnija karakteristika je profesionalizam, koji se oslikava u načinu na koji komunicirate sa klijentima, kako se ophodite prema njima i kako reagujete na njihovu kritiku. Svoj ego treba ostaviti na vratima. Nikada ne treba pretpostaviti da ste bolji ili upućeiji u neku stvar od klijenta, umesto toga, pametnije je biti skroman, bez obzira na to koliko ste talentovan dizajner."

Kompletan Grafički dizajn
Priručnik za bolje razumevanje grafke i vizuelne komunikacije

------------------------------------------------------------------------------------------

Grafički dizajn danas

Paul Rand, jedan od najuticajnijih grafičkih dizajnera današnjice, pa možda čak i svih vremena, rekao je da je dizajn jedno od zanimanja u kojima je najteže izdvojiti se. Ta tvrdnja je veoma tačna jer da bi dizajner postao prepoznatljiv mora odgovoriti na najrazličitije izazove u ovoj profesiji kao što su: velika raznovrsnost projekata u kojima dizajner uzima učešće, kreiranje sopstvenog stila koji treba biti izazovan ali ne preteran i kojim će osvojiti publiku, osiguravajući klijentu razvoj kompanije i naravno potrebno je da utiče na publiku.

U današnje vreme osnovni cilj grafičkog dizajna jeste da u određenoj meri utiče na poboljšanje društva i društvenog ponašanja putem dobro osmišljene komunikacije koja bi trebalo da pojednostavi komplikovane stvari. Uticaj dizajna na javnost se ogleda kroz različite segmente: dizajn obaveštava javnost o različitim temama, obučava ljude, prenosi složene ideje na jednostavan način.

Dizajn je svuda oko nas. U svakom segmentu života, olakšavajući ga i čineći ga bogatijim.

------------------------------------------------------------------------------------------

Upotreba boja u dizajnu

Da bi boju videli ili doživeli, moramo imati izvor svetlost bilo da je prirodni ili veštački. Prirodni izvor svetla je Suce, čiji su zraci sastavljeni od sedam boja, raspoređenih u spektru po sledećem rasporedu: crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava, indigo plava i ljubičasta. Svaka od ovih boja zavisi od dužine elektromagnetnih svetlosnih talasa.

Boje koje nastaju u prirodi pod uticajem svetlosnih talasa nazivamo HROMATSKE, dok su crna, bela, i njihova mešavina - siva odsutne iz sunčevog spektra i ne smatraju se bojama. Takve boje nazivamo AHROMATSKE.

više o ovoj temi

------------------------------------------------------------------------------------------

Izrada knjige grafičkih standarda

Knjiga standarda je važan deo vizuelnog identiteta svake firme. Ona predstavlja zapis svih standarda koji se tiču korporativnog identiteta, osiguravajući identitet i prepoznatljivost brenda na tržištu. U toku dizajniranja materijala za potrebe određenog brenda, trebalo bi proveriti da li su svi elementi po propisanim standardima, da ne bi došlo do narušavanja identiteta korporacije. Svaka knjiga standarda bi trebalo da se sastoji iz tri celine: uvoda, logoa i aplikacije istog.

Prvi deo sadrži uvodnu reč koja se odnosi na sam brend, na vrstu posla ili usluga kojima se bavi, kao i kratak opis ciljeva i ideja kojima se brend vodi na tržištu.

Drugi deo predstavlja vizuelno određivanje logoa, primenjenih boja i tipografije koja se koristi. U ovom delu knjige bi trebalo prikazati kolornu varijantu logotipa, sa tačno određenim bojama, kao i pozitiv, negativ i outline varijantu. Neretko se daje i mrežni prikaz logotipa za lakše korišćenje na većim površinama. Takođe se postavljaju i vertikalne i horizontalne varijante, nedozvoljena primena logotipa kao i njegovo umanjenje do najmanje dozvoljene dimenzije. Ne bi trebalo izostaviti ni simboliku korporativne tipografije i definisanje naslova, podnaslova i nadnaslova u publikacijama, oglasima i sl.

Treći deo se bavi primenom logotipa na štampane materijale, na publikacije, na ambalaži, poslovnoj dokumantaciji i ostalim reklamnim materijalima koji se koriste.

više o ovoj temi

 
 
 

NBC

Raznobojni paun predstavlja NBC (National Broadcasting Company) od 1956. godine, ali sve do 1985. godine nije bio prihvaćen kao zvaničan identitet.
Dizajn: Chermayeff & Geismar Studio.

 

Coca-Cola

Jedan od najvrednijih brendova na svetu je Coca-Cola. Upečatljiv logo i crvena boja nepogrešivo su prepoznatljivi širom sveta.
Dizajn: Cahan & Associates

 

Brands Of The World

Brands Of The World je najveća baza svetski poznatih logotipa u vektorskom formatu koje možete preuzeti potpuno besplatno.
www.brandsoftheworld.com

 

Fotolia

Ukoliko želite da obogatite svoj dizajn odličnim fotografijama, Fotolia je pravo mesto za Vas. Nudi Vam more mogućnosti postavljanja i preuzimanja slika odličnog kvaliteta.
eu.fotolia.com